Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

kick

Bản dịch

đá

I
kick
the
ball
to
the
other
player
.

Tôi đá quả bóng tới người chơi khác.

Có 4 lời bình

I
kick
the
soccer
ball
.

Tôi đá vào quả bóng đá.

Có 11 lời bình

I
kick
the
door
.

Tôi đá cánh cửa.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu