Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

just

Bản dịch

chỉ, vừa mới, mỗi

If
you
have
questions
,
just
call
me
.

Nếu bạn có các câu hỏi, chỉ cần gọi cho tôi.

Có 4 lời bình

My
son
is
just
a
boy
.

Con trai của tôi chỉ là một cậu bé.

Có 19 lời bình

I
just
eat
pasta
.

Tôi chỉ ăn mì ống.

Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu