Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

june

Bản dịch

tháng Sáu

March
,
April
,
May
and
June

Tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu

Có 49 lời bình

June
is
a
month
of
the
year
.

Tháng Sáu là một tháng trong năm.

Có 12 lời bình

We
are
in
June
.

Chúng ta đang ở trong tháng Sáu.

Có 37 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu