Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

jumps

Bản dịch

nhảy

The
dog
jumps
.

Con chó nhảy.

Có 9 lời bình

The
fish
jumps
out
of
the
water
.

Con cá nhảy ra khỏi nước.

The
cat
jumps
on
top
of
the
table
.

Con mèo nhảy lên mặt bàn.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu