Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. july

july

Bản dịch

tháng Bảy

He
eats
meat
in
July
.

Anh ấy ăn thịt trong tháng Bảy.

Có 18 lời bình

He
eats
meat
in
July
.

Anh ấy ăn thịt trong tháng Bảy.

Có 18 lời bình

We
swim
in
July
.

Chúng tôi bơi trong tháng Bảy.

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu