Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

joy

Bản dịch

niềm vui, sự vui mừng, sự vui sướng

My
daughter
gives
me
so
much
joy
.

Con gái của tôi cho tôi rất nhiều niềm vui.

Có 2 lời bình

She
is
the
joy
of
the
whole
family
.

Cô ấy là niềm vui của cả gia đình.

Có 7 lời bình

He
writes
with
joy
.

Anh ấy viết với sự vui mừng.

Có 20 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu