Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

journey

Bản dịch

hành trình, chuyến đi

Your
journey
starts
here
.

Cuộc hành trình của bạn bắt đầu ở đây.

Có 16 lời bình

It
is
a
journey
.

Nó là một chuyến đi.

Có 21 lời bình

The
journey

Chuyến đi

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu