Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

journalist

Bản dịch

nhà báo

My
son
is
a
journalist
.

Con trai của tôi là một nhà báo.

Có 6 lời bình

A
journalist
is
waiting
for
you
.

Một nhà báo đang chờ bạn.

Có 7 lời bình

The
journalist
wrote
the
truth
.

Nhà báo đã viết sự thật.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu