Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

job

Bản dịch

việc, công việc, việc làm

He
likes
his
job
.

Anh ấy thích công việc của anh ấy.

Có 15 lời bình

I
like
my
job
.

Tôi thích công việc của mình.

Có 16 lời bình

My
sister
has
a
job
.

Chị tôi có một công việc.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu