Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

its

Bản dịch

của nó

The
dog
eats
its
dinner
.

Con chó ăn bữa tối của nó.

Có 34 lời bình

The
cat
drinks
its
water
.

Con mèo uống nước của nó.

Có 40 lời bình

The
cat
drinks
its
milk
.

Con mèo uống sữa của nó.

Có 179 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu