Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

italians

Bản dịch

người Ý

Italians
drink
wine
with
dinner
.

Những người Ý uống rượu vang với bữa tối.

Có 10 lời bình

The
Italians
are
famous
for
their
cheese
.

Người Ý thì nổi tiếng nhờ phô mai của họ.

Có 11 lời bình

We
are
not
Italians
.

Chúng tôi không phải là người Ý.

Có 49 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu