Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

it

Bản dịch

It
is
a
book
.

là một quyển sách.

Có 67 lời bình

It
is
a
menu
.

là một thực đơn.

Có 28 lời bình

It
is
an
apple
.

là một quả táo.

Có 81 lời bình

Các dạng

số lượnggiống cáiGiống đựcgiống trung
số nhiều
số ítshehimit

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu