Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

island

Bản dịch

đảo, hòn đảo

The
island
is
always
there
.

Hòn đảo thì luôn luôn ở đó.

Có 4 lời bình

My
parents
live
on
the
island
.

Bố mẹ tôi sống ở trên đảo.

Có 14 lời bình

England
is
an
island
.

Nước Anh là một hòn đảo.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu