Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

is

Bản dịch

I
am
a
man
and
she
is
a
woman
.

Tôi một người đàn ông và cô ấy một người phụ nữ.

Có 59 lời bình

He
is
a
man
and
I
am
a
boy
.

Anh ấy một người đàn ông và tôi một cậu bé.

Có 17 lời bình

She
is
a
girl
and
I
am
a
boy
.

Cô ấy một cô bé và tôi một cậu bé.

Có 62 lời bình

Tất cả thể động từ của be

ngôihiện tạiquá khứ
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu