Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

introduced

Bản dịch

That
evening
she
introduced
me
to
everyone
.

Buổi chiều tối hôm đó cô ấy đã giới thiệu tôi với tất cả mọi người.

Có 9 lời bình

My
friend
introduced
me
to
my
husband
.

Bạn của tôi đã giới thiệu tôi với chồng của tôi.

Có 32 lời bình

She
introduced
me
to
her
boyfriend
.

Cô ấy đã giới thiệu tôi với bạn trai của cô ấy.

Có 14 lời bình

Tất cả thể động từ của introduce

ngôihiện tạiquá khứ
Iintroduceintroduced
he/she/itintroducesintroduced
you/we/theyintroduceintroduced
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu