Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

introduce

Bản dịch

giới thiệu

Please
introduce
him
to
me
.

Xin vui lòng giới thiệu anh ta với tôi.

Có 18 lời bình

They
introduce
their
parents
to
me
.

Họ giới thiệu cha mẹ mình với tôi.

Có 7 lời bình

I
introduce
the
students
.

Tôi giới thiệu những học sinh.

Có 10 lời bình

Tất cả thể động từ của introduce

ngôihiện tạiquá khứ
Iintroduceintroduced
he/she/itintroducesintroduced
you/we/theyintroduceintroduced

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu