Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

into

Bản dịch

vào, vào trong, thành

My
mother
goes
into
her
house
.

Mẹ tôi đi vào trong nhà của mình.

Có 17 lời bình

Not
into
wine
?

Không thích rượu vang à?

Có 42 lời bình

I
go
into
the
restaurant
.

Tôi vào trong nhà hàng.

Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu