Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

internet

Bản dịch

Internet

My
grandfather
does
not
know
the
internet
.

Ông nội của tôi không biết internet.

Có 14 lời bình

What
are
we
doing
on
the
Internet
?

Chúng ta đang làm gì trên Internet?

Có 5 lời bình

Is
there
Internet
in
the
room
?

internet trong phòng không?

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu