Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

interest

Bản dịch

sự quan tâm, mối quan tâm, lợi tức

I
have
a
special
interest
in
cinema
.

Tôi có một sự quan tâm đặc biệt đến rạp chiếu phim.

Có 2 lời bình

This
is
of
interest
to
many
people
.

Điều này là sự quan tâm của nhiều người.

Có 6 lời bình

I
have
a
special
interest
in
cinema
.

Tôi có một sự quan tâm đặc biệt đến rạp chiếu phim.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu