Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

insurance

Bản dịch

bảo hiểm

I
have
no
health
insurance
.

Tôi không có bảo hiểm y tế.

Có 3 lời bình

Do
you
have
insurance
?

Bạn có bảo hiểm không?

Có 1 lời bình

I
have
no
health
insurance
.

Tôi không có bảo hiểm y tế.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu