Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

instruments

Bản dịch

nhạc cụ, dụng cụ (số nhiều), công cụ (số nhiều)

Chia động từ của instrument

I
hear
many
instruments
in
this
song
.

Tôi nghe thấy nhiều loại nhạc cụ trong bài hát này.

Có 1 lời bình

We
need
all
of
these
instruments
.

Chúng ta cần tất cả những dụng cụ này.

Có 2 lời bình

The
instruments

Những dụng cụ

Có 3 lời bình

Tất cả thể động từ của instrument

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu