Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

institute

Bản dịch

viện, học viện

The
institute

Học viện

Có 21 lời bình

The
institute

Học viện

Có 21 lời bình

My
sister
goes
to
the
institute
.

Chị gái của tôi đi đến học viện.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu