Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

inside

Bản dịch

bên trong, ở trong

My
brothers
like
the
inside
of
the
house
.

Các anh tôi thích phía bên trong của căn nhà.

Có 7 lời bình

The
hat
is
pink
in
the
inside
.

Bên trong cái mũ là màu hồng.

Có 8 lời bình

The
inside
of
the
castle

Bên trong của tòa lâu đài

Có 25 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu