Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

individual

Bản dịch

cá nhân, người

The
individual

Cá nhân

Có 16 lời bình

We
are
individuals
.

Chúng tôi là những cá nhân.

Có 15 lời bình

They
are
individuals
.

Họ là những cá nhân.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu