Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

in

Bản dịch

trong, ở, vào

She
is
in
Africa
.

Cô ấy đang châu Phi.

Có 73 lời bình

I
swim
in
milk
.

Tôi bơi trong sữa.

Có 37 lời bình

Is
she
the
woman
in
the
book
?

Cô ấy là người phụ nữ trong cuốn sách phải không?

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu