Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

improve

Bản dịch

cải thiện, trau dồi

He
tries
to
improve
his
English
.

Anh ấy cố gắng cải thiện tiếng Anh của anh ấy.

Có 9 lời bình

They
wanted
to
improve
their
relationship
.

Họ đã muốn cải thiện mối quan hệ của họ.

Có 6 lời bình

We
have
to
improve
that
.

Chúng ta phải cải thiện điều đó.

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu