Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

important

Bản dịch

quan trọng

The
woman
is
important
.

Người phụ nữ thì quan trọng.

Có 42 lời bình

Age
is
not
important
.

Tuổi tác không quan trọng.

Có 29 lời bình

What
is
important
?

Cái gì là quan trọng?

Có 38 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu