Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

import

Bản dịch

nhập, nhập khẩu

We
import
coffee
from
Colombia
.

Chúng tôi nhập khẩu cà phê từ Colombia.

Có 8 lời bình

We
import
coffee
from
Brazil
.

Chúng tôi nhập cà phê từ Brazil.

Có 4 lời bình

They
import
their
food
.

Họ nhập khẩu thức ăn của họ.

Có 34 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu