Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

image

Bản dịch

hình ảnh, bức ảnh

I
like
this
image
.

Tôi thích hình ảnh này .

Có 13 lời bình

She
explained
her
ideas
with
images
.

Cô ấy đã giải thích những ý tưởng của mình bằng những hình ảnh.

Có 4 lời bình

How
do
I
add
images
to
my
page
?

Làm sao tôi thêm những hình ảnh vào trang của tôi ?

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu