Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

illness

Bản dịch

bệnh, căn bệnh, trận ốm

He
feels
weak
after
his
illness
.

Anh ấy cảm thấy yếu sau cơn bệnh của mình.

Có 2 lời bình

The
illness

Cơn bệnh

Có 9 lời bình

He
feels
weak
after
his
illness
.

Anh ấy cảm thấy yếu sau cơn bệnh của mình.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu