Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ill

Bản dịch

bệnh, ốm

The
patients
are
ill
.

Những bệnh nhân đang ốm.

Có 1 lời bình

Are
you
ill
?

Bạn đang bệnh à?

Có 9 lời bình

She
is
ill
.

Cô ấy bị bệnh.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu