Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

husband

Bản dịch

chồng

My
husband
sees
a
white
coat
.

Chồng tôi thấy một cái áo khoác trắng.

Có 12 lời bình

He
is
not
my
husband
.

Anh ấy không phải là chồng của tôi.

Có 15 lời bình

She
loves
her
husband
.

Cô ấy yêu chồng của mình.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu