Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

human

Bản dịch

người, con người

I
am
a
human
.

Tôi là người.

Có 29 lời bình

They
are
not
human
.

Chúng không phải là con người.

Có 29 lời bình

The
cat
is
not
human
.

Con mèo không phải con người.

Có 43 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu