Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

how

Bản dịch

như thế nào, làm sao, có

What
,
why
and
how
?

Cái gì, tại sao và như thế nào?

Có 52 lời bình

How
are
the
boys
?

Những cậu bé thế nào?

Có 25 lời bình

How
is
he
?

Anh ấy khỏe không?

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu