Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hot

Bản dịch

nóng

I
feel
better
when
I
drink
hot
lemon
juice
.

Tôi cảm thấy tốt hơn khi tôi uống nước chanh nóng.

Có 5 lời bình

We
eat
while
the
soup
is
hot
.

Chúng tôi ăn khi súp đang nóng.

Có 15 lời bình

We
drink
hot
tea
.

Chúng tôi uống trà nóng.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu