Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hospital

Bản dịch

bệnh viện

He
is
not
a
patient
in
this
hospital
.

Anh ta không phải một bệnh nhân trong bệnh viện này.

Có 5 lời bình

I
work
in
a
hospital
.

Tôi làm việc ở một bệnh viện.

Có 2 lời bình

I
do
not
like
the
hospital
.

Tôi không thích bệnh viện.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu