Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

horses

Bản dịch

The
horses
drink
water
.

Những con ngựa uống nước.

Có 66 lời bình

He
has
horses
.

Anh ấy có những con ngựa.

Có 76 lời bình

The
horses
drink
milk
.

Những con ngựa uống sữa.

Có 85 lời bình

Tất cả thể động từ của horse

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu