Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

horse

Bản dịch

ngựa, con ngựa

We
have
a
horse
.

Chúng tôi có một con ngựa.

Có 24 lời bình

The
horse
eats
an
apple
.

Con ngựa ăn một quả táo.

Có 9 lời bình

I
have
a
horse
.

Tôi có một con ngựa.

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu