Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hope

Bản dịch

hy vọng, niềm hy vọng, mong

We
hope
it
rains
today
.

Chúng tôi hi vọng trời mưa hôm nay.

Có 19 lời bình

I
hope
that
he
likes
me
.

Tôi mong rằng anh ấy thích tôi.

Có 36 lời bình

I
hope
that
they
come
.

Tôi hi vọng rằng họ đến.

Có 40 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu