Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

his

Bản dịch

của anh ấy, của anh ta, của ông ấy

We
eat
his
food
.

Chúng tôi ăn đồ ăn của anh ta.

Có 46 lời bình

We
eat
his
rice
.

Chúng tôi ăn cơm của anh ấy.

Có 60 lời bình

I
drink
his
water
.

Tôi uống nước của anh ấy.

Có 37 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu