Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

himself

Bản dịch

bản thân

He
himself
goes
to
the
station
to
meet
his
father
.

Anh ấy tự mình đi đến nhà ga để gặp bố của anh ấy.

Có 1 lời bình

He
loves
himself
.

Anh ấy yêu chính bản thân mình.

Có 16 lời bình

He
sees
himself
in
the
mirror
.

Anh ấy thấy mình trong gương.

Có 34 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu