Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

him

Bản dịch

anh ấy

She
reads
him
a
book
.

Cô ấy đọc cho anh ta một quyển sách.

Có 105 lời bình

She
reads
him
a
newspaper
.

Cô ấy đọc cho anh ấy một tờ báo.

Có 33 lời bình

I
read
him
a
newspaper
.

Tôi đọc cho anh ấy một tờ báo.

Có 17 lời bình

Các dạng

số lượnggiống cáiGiống đựcgiống trung
số nhiều
số ítshehimit

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu