Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

herself

Bản dịch

She
lives
by
herself
in
that
room
.

ấy sống một mình trong căn phòng đó.

Có 11 lời bình

She
does
not
love
herself
.

ấy không yêu bản thân mình.

Có 16 lời bình

She
speaks
to
herself
.

ấy nói với chính mình.

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu