Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

here

Bản dịch

đây, ở đây

Then
why
are
they
here
?

Vậy thì tại sao họ lại ở đây ?

Có 11 lời bình

Who
speaks
English
here
?

Ai nói tiếng Anh ở đây?

Có 19 lời bình

Why
are
you
here
?

Tại sao bạn lại ở đây?

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu