Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

her

Bản dịch

cô ấy, của cô ấy, của bà ấy

The
spider
eats
her
mouse
.

Con nhện ăn con chuột của cô ấy.

Có 36 lời bình

I
drink
her
water
.

Tôi uống nước của cô ấy.

Có 108 lời bình

They
read
her
book
.

Họ đọc sách của cô ấy.

Có 31 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu