Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

helps

Bản dịch

giúp, giúp đỡ, giúp cho

Chia động từ của help

A
map
of
the
city
always
helps
.

Một tấm bản đồ của thành phố luôn luôn giúp ích.

Có 2 lời bình

Nothing
else
helps
.

Chẳng còn gì khác giúp ích được.

Có 5 lời bình

He
helps
the
farmer
.

Anh ấy giúp người nông dân.

Có 21 lời bình

Tất cả thể động từ của help

ngôihiện tạiquá khứ
Ihelphelped
he/she/ithelpshelped
you/we/theyhelphelped

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu