Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

help

Bản dịch

giúp, giúp đỡ, sự giúp đỡ

We
are
going
to
help
my
brother
.

Chúng tôi sẽ giúp anh trai của tôi.

Có 5 lời bình

We
will
help
my
brother
.

Chúng tôi sẽ giúp anh trai của tôi.

Có 9 lời bình

I
will
help
Luis
.

Tôi sẽ giúp Luis.

Có 6 lời bình

Tất cả thể động từ của help

ngôihiện tạiquá khứ
Ihelphelped
he/she/ithelpshelped
you/we/theyhelphelped

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu