Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hello

Bản dịch

xin chào

Hello

Xin chào

Có 121 lời bình

Hello
,
Luis
.

Xin chào, Luis.

Hello
,
Duo
!

Xin chào, Duo!

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu