Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

height

Bản dịch

chiều cao, độ cao

What
is
the
Eiffel
tower
's
height
?

Độ cao của tháp Eiffel là gì?

Có 7 lời bình

Height
and
weight

Chiều cao và cân nặng

Có 7 lời bình

What
is
the
Eiffel
tower
's
height
?

Độ cao của tháp Eiffel là gì?

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu