Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

heat

Bản dịch

sức nóng, nhiệt

With
today
's
heat
,
I
do
not
want
to
work
.

Với sức nóng của hôm nay , tôi không muốn làm việc.

Có 4 lời bình

I
do
not
like
the
heat
during
the
summer
.

Tôi không thích sức nóng trong suốt mùa hè.

Có 3 lời bình

We
feel
the
heat
of
the
engine
.

Chúng tôi cảm thấy sức nóng của động cơ.

Có 7 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu